Inglise keel kooliõpilastele

Reeglina toovad vanemad kooliõpilased lisatundidesse siis, kui koolis tekivad inglise keele õppimisega raskused. Sel juhul püüan ma järgida materjali, mida kasutatakse koolis. Vajaduse korral teeme me koos ära ka koduse ülesande. Reeglina on see vajalik üksnes esialgu, hiljem pöörame üha rohkem tähelepanu täiendavale materjalile.

Õppetundides kooliõpilastega kasutan ma õppeprogramme “Cambridge English for schools”, mis koosnevad õpikutest, töövihikutest, heli- ja videokassettidest. Minu valik langes mainitud Cambridge’i ülikooli kirjastuse väljaandele põhjusel, et see sisaldab mitmekesiseid ja huvitavaid tekste geograafiast, ajaloost, kunstist ning teistest kooliainetest.

Kooliõpilastega on parem tegelda paarikaupa: on lõbusam ja tekib eluterve võistlusmoment.